Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε :

Τηλ: 24620 24620
Fax: 24620 24622