Χάρτης Ν. Γρεβενών

Για να φτάσετε στο ξενοδοχείο Τυμφαία Hotel, αποστάσεις είναι:

Θεσσαλονίκη – Γρεβενά 189 χλμ, περίπου.
Αθήνα – Γρεβενά 419 χλμ.
Λάρισα – Γρεβενά 150 χλμ.
Λαμία – Γρεβενά 204 χλμ.
Ιωάννινα – Γρεβενά 175 χλμ.
Καβάλα – Γρεβενά 352 χλμ.